Aneks PPH-sušara

Izgradnja kompletnog objekta

Izgradnja industrijskog objekta Silikat gel

Izgradnja kompletnog objekta

Nadogradnja i proširenje poslovnog objekta

Autoklav

Izvođenje građevinskih radova

Objekat Tankvana

Izvođenje građevinskih radova

Keso-promet d.o.o.

Benzinska pumpa

Izvođenje grubih građevinskih radova

 Objekat portirnica

Izgradnja kompletnog objekta

Objekat za preradu hidrata

Izgradnja kompletnog objekta

OŠ “Danilo Borković” Gradiška

Sanacija i adaptacija objekta

Adaptacija i reorganizacija DZ Srebrenica i APM Skelani

Adaptacija i reorganizacija objekta

Adaptacija i reorganizacija DZ Nevesinje

Adaptacija i reorganizacija objekta

Radovi na sanaciji mosta preko ušća Boranjske reke, na km. 14+567,78, u sklopu popravke oštećenja na državnom putu IB 28, Mali Zvornik-Gračanica – sanacija mosta

Sanacija doma kulture Srebrenica

Sanacija objekta

Sanacija klizišta Boškovići

Sanacija klizišta

Sanacija i dogradnja objekta kuhinje i magacina

Sanacija, rekonstrukcija, dogradnja

Sanacija, rekonstrukcija i dogradnja bolnice Istočno Sarajevo Kasindo

Sanacija, rekonstrukcija, dogradnja i izgradnja objekta ambulante

Sanacija, rekonstrukcija doma zdravlja Zvornik i izgradnja ambulante Čelopek

Sanacija, rekonstrukcija, dogradnja

Nadogradnja dva stambena objekta u Vlasenici

Izgradnja višeporodičnog stambenog objekta u Višegradu

Izgradnja kompletnog objekta

Izgradnja ambulante porodične medicine Donji Žabar

Izgradnja kompletnog objekta

Izgradnja višeporodičnog stambenog objekta u Zvorniku

Izgradnja kompletnog objekta

MD Perić Company d.o.o.

Barake za smeštaj radnika termoelektrana Stanari

Grubi građevinski radovi

Radovi na regulaciji rečnog korita reke Križevice

Zemljani, betonski, montažni i sl. radovi

Radovi na izgradnji stambenog objekta Garaže

Izgradnja kompletnog objekta

Hemos impregnacija d.o.o. 

Radovi na izgradnji separatora

Zemljani, betonski, armirački radovi

Radovi na nadogradnji stambenog objekta hotel Drina

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Despotović d.o.o.

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Promeks d.o.o.

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Uređenje kancelarijskog prostora

Keramičarski radovi

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Drina-plast d.o.o.

Zidarski, betonski radovi

Grubi građevinski radovi

APCU

Sanacija poslovnog prostora Vlasenica

Molersko-farbarski radovi, stolarski i bravarski radovi

Reg. deponija Prijedor, Keso-promet d.o.o.

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Informacioni centar Kozara

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Zgrada ŠU Bratunac

 Dodatni radovi – Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Elektrodistribucija Bratunac – rekonstrukcija upravne zgrade

Građevinski radovi

Sanacija OŠ Aleksa Jakšić u Milićima

Molersko-farbarski radovi, stolarski i bravarski radovi

Elektrodistribucija Bratunac Pilana

Građevinski radovi

Kampus RiTE Ugljevik

Molersko-fasaderski radovi

Jahorina auto d.o.o.

Molersko-farbarski radovi

Kampus RiTE Ugljevik

Građevinski radovi

Cevovod Podravanje (ug+anex)

Hidroradovi i radovi iz oblasti niskogradnje

Zgrada ŠU Bratunac

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Opština Ugljevik

Vodovodi

Hidroradovi i radovi iz oblasti niskogradnje

Baraka

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Esotech

Radovi na termoelektrani Ugljevik

Grubi građevinski radovi

Pošte Srpske

Krov na poslovno-stambenom objektu

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Opština Osmaci

Demit fasada na fiskulturnoj sali

Grubi građevinski radovi

Opština Osmaci

Kanalizacija sa septičkom jamom

Hidroradovi i radovi iz oblasti niskogradnje

Polet a.d.

Vodovod Podravanje

Hidroradovi i radovi iz oblasti niskogradnje

Opština Osmaci, Fond za povratak

Kanalizacija Caparde

Hidroradovi i radovi iz oblasti niskogradnje

MD Perić d.o.o.

Zgrada Bratunac

Grubi građevinski radovi

Izrada tribina na stadionu

Grubi građevinski radovi

MD Perić d.o.o.

Zgrada Srebrenica

Grubi građevinski radovi

Opština Ugljevik

Vrtić Ugljevik

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Izgradnja stambeno poslovnog objekta

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

SPCO Jeginov Lug

Izgradnja crkve

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Kučić Kula, Budućnost

Sistem vodosnabdevanja

Hidroradovi i radovi iz oblasti niskogradnje

Keso-promet d.o.o.

Zgrada

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Opština Šekovići

Dodatni radovi na poslovnom inkubatoru

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

APCU – poslovni inkubator Šekovići

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Zajednica etažnih vlasnika Z-14


Hidroizolacija na krovu zgrade

Grubi građevinski radovi

Opština Osmaci

Sportski tereni

Grubi građevinski radovi

15 stambenih jedinica

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Radna snaga na građ.poslovima

Građevinski radovi: zidarski, tesarski, instalaterski

Pošta Vlasenica

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Ćiro, ZR

Potporni zid za igralište

Grubi građevinski radovi

Instel d.o.o.

Vodovodna mreža MZ Boškovići

Hidroradovi i radovi iz oblasti niskogradnje

Pošta Vlasenica

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije

Opština Osmaci

Fiskulturna sala

Grubi građevinski radovi, završni radovi na uređenju objekta, hidro radovi, elektroinstalacije