Jokić Invest - Zvornik

Kontakt telefoni:

(+387) 056/211-529
(+387) 056/215-356 – Fax
(+387) 056/490-356 – Komercijalni sektor


E-mail:

info@jokic-invest.com


Poreski broj:

JIB:4402720030000
PDV:402720030000
(Preuzmite obrazac ovdje)


Adresa

Ekonomija 9. ulica broj 34
75400 Zvornk

Kontakt osobe pojedinih službi preduzeća:

Poslovnica u Njemačkoj

Adresa:

Markstr 15-17, Oberhausen 46045, Deutchland


Telefoni:

+49 208 82 43 717
+49 208 82 43 714
+49 208 82 43 730 – Fax


E-mail:

jokicinvest.de@jokic-invest.com

DIV Logistik d.o.o. - Slovenija

Adresa: 

Titova cesta 2A, 2000 Maribor


Telefon:

+386 (0)70 333 290


E-mail:

divlogistik.si@gmail.com

Kontaktirajte nas