Nedavno završeni projekti:

Zeochem d.o.o. – izgradnja

Pogon za preradu hidrata

Objekat Tankvana

Bolnica Istočno Sarajevo

Autoklavne baterije

Keso promet

Upravna zgrada

UR “304”

Višeporodični stambeni objekat SU+Pr+5

Fabrika vode Vivia

Zgrada Maksi

Pivnica Zvornik

Benzinska pumpa

Objekat portirnica

OŠ “Danilo Borković” Gradiška – sanacija i adaptacija

APM Čelopek

Adaptacija i reorganizacija DZ Srebrenica i APM Skelani

Adaptacija i reorganizacija DZ Nevesinje

APM Donji Žabar

Školska sala

Stambeni objekat

Kuća Šekovići

B20 Zvornik

O.Š. “Aleksa Jakšić”

Vikendice Zlatibor

Crkva i parohijski dom

SG Drina Bratunac

Kozara

Trafo stanica

Pošta Sokolac

Milići

Jasenik

Projekti u toku: